Draglinor fram repnacklinor

Den kortare vajerslingan är en förlängning för ledarhundarna.

En sådan måste man ha för att inte hundarna bakom ska komma åt att bita på dragtentaklerna.