Den aktiva styrningen fungerar utmärkt - luta körhandtaget åt det håll du vill svänga och släden styr direkt.