nordisk_1_5

Nordisk släde - lätt konventionell typ med lastplan av plast. På bilden med 1,5 m lastplan, finns även med 1,7.