jukkas

Stol till hundsläde. Levereras med fästen och monteringsdetaljer. Alla nyare Oinakka hundslädar
är förberedda för stol och har färdiga fästen på släden.