jukkas

Transportsläde för upp till fyra, fem personer. Går även att få som lastsläde för upp till 400 kg.